FORMULAR DE INSCRIERE IN TABARA NATIONALA 2016

Formular de înscriere

Tabăra nationala de istorie ”Viața în castrul roman Drobeta” – ediția III

01.07 – 07.07.2016

Centrul de Agrement Drobeta , Drobeta-Turnu-Severin , Mehedinţi

Elemente de identitate ale solicitantului
Nume şi prenume  
Adresa :  
Cod postal :   Oraşul :   Judeţ :  
Tel/fax :   Email :  
Mobil :   Vârsta : Sex : 1-Masculin □                     2-Feminin □
Data naşterii :    
Aveţi nevoi speciale ( ex. regim alimentar , vegetarian , alergic , însoţitor , etc .) ?
 
Aţi mai participat la o altă  tabără tematica ? □ da,unde,tema?   □ nu

În ce categorie vă încadraţi ?

1 – tineri, elevi/studenţi □

2 – tineri absolvenţi □

3 – tineri cu activitate raportată la tema  proiectului □

4 – fărăvenituri ( şomeri ) □

5 – tineri din mediul rural □

6 – tineri instituţionalizaţi/post instituţionalizaţi□

7 –  voluntari ONG □

8 – altă categorie □

Declar pe propria răspundere că datele din prezenta sunt în conformitate cu realitatea .

Sunt de acord cu prevederile regulamentului intern al proiectului şi cu Regulamentul de tabără aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului .

Motivaţia
Vărugăm descrieţi motivaţia voastră de a participa la Tabăra tematica de orientare turistica  ( eseu , scrisoare de intenţie – max 1 pagina )
 

 

Alte informaţii relevante :

( alte abilităţi , o persoană care poate da referinţe despre tine , etc . )

 
Localitatea :   Data :   Semnătura :  

 

Toate câmpurile sunt obligatorii .

Acest formular trebuie trimis prin email la djst.mehedinti@mts.ro , prin fax : 0352/401482 , 0352/401483 sau prin poştă la adresa : DJST Mehedinţi , str. Mihai Guşiţă nr. 6 , loc. Drobeta-Turnu-severin , jud. Mehedinţi